GEO - Világunk egy új nézőpontja

Általános Üzleti Feltételek

1. Érvényességi terület
A következő ÁÜF mindenkire vonatkozik, aki felhasználóként regisztráltatja magát az XXX.xx internetes platformon ("Platform") található ajánlatokra, mégpedig akkor, ha a hozzáférés a platformra a Német Szövetségi Köztársaságon kívülről, vagy XXX egy másik URL-címéről (pl. geo-rc.de, XXX.at) történik. A platformot az XXX székhelyű XXX üzemelteti (a továbbiakban XXX).

2. Az ÁÜF módosítása / felmondás joga
XXX fenntartja magának a jogot, hogy ezt az ÁÜF-t bármikor megváltoztassa, a változásokról XXX a platformon ad tájékoztatást. Für A változtatás előtti jogcselekményekre az eredeti feltételek továbbra is érvényesek. Az ÁÜF változásai a felhasználó által elfogadottnak minősül, ha a platform ajánlatait az új ÁÜF hatályba lépésétől számított egy hónap elteltével továbbra is használja, vagy a változások hatályba lépésétől számított két hónapon belül nem mondja fel.

3. Az ÁÜF elismerése szerződéses alapként / Az együttműködő partnerek ÁÜF-ei
A regisztrálási kérelemmel és az XXX általi regisztrálással használati szerződés jön létre XXX és a felhasználó között („használati szerződés“). A felhasználó a kérelmével elismeri ennek az Általános Üzleti Feltételeknek és az 1. alatt nevezett összes Külön Használati Feltételnek az érvényességét, mint a használati szerződés alapja.
XXX együttműködő partnereinek szolgáltatása és áruinak kínálata esetén (pl. tartalom, szolgáltatás, Shop-termékek, stb. tekintetében) XXX ezen szolgáltatások és áruk tekintetében nem a felhasználó szerződéses partnere. Ezeket a szerződéseket egyedül a felhasználó és az együttműködő partner között kell megkötni. Kizárólag az együttműködő partner esetleges Általános Üzleti Feltételei érvényesek.

4. Használati szerződés kötése és regisztrálás / használati jogosultság
4.1 A platform szolgáltatásainak igénybe vételéhez használati szerződés megkötése szükséges, amely a felhasználó regisztrálási kérelmével és a felhasználó XXX általi regisztrálásával jön létre.
A regisztráció feltétele, hogy a felhasználó
- a regisztrációs ablakban kérdezett adatokat megadja (“regisztrálás“), és
- vagy 18 év feletti korlátlanul cselekvőképes természetes személy, vagy a kereskedelmi törvény (HGB) 6. paragrafusa szerinti jogi személy vagy kereskedelmi társaság legyen.
A regisztrálásra jogigény nem érvényesíthető. XXX jogosult a regisztrációt, azaz a használati szerződés megkötését az indokok megadása nélkül megtagadni.
4.2 Az áruk megrendelésének vagy a térítésköteles szolgáltatások használatának további feltétele, hogy a felhasználó lakhelye Németországban, az Európai Unió egy másik tagállamában vagy Svájcban legyen. Ha a lakhely vagy a telephely más területen van, ez a jogosultság megszűnik. A felhasználó köteles egy ilyen változásról XXX-t haladéktalanul tájékoztatni. Ezen szolgáltatások használatához ezenfelül további regisztrációra van szükség.

5. Visszavonás joga
A regisztrációs kérelem elfogadásával létrejött használati szerződést a felhasználó a regisztráció közlésének beérkezése után két héten belül írásban visszavonhatja. A visszavonást írásban XXX-nek, vagy E-mailben a XXX@xxx.xx címre kell küldeni. A tárgyhoz az „XXX.xx regisztráció visszavonása“ szöveget kell megadni. A határidő betartásához elegendő a visszavonás időbeni elküldése. Amennyiben a visszavonás kijelentése időben megtörtént, a felhasználót nem köti a használati szerződés és ezen ÁÜF. A visszavonás ezen joga nem érvényes, mihelyst a felhasználó már igénybe vette a platform egyik szolgáltatását.

6. Felmondás
6.1 XXX-nek jogában áll a használati szerződést bármikor az indokok megadása nélkül felmondani és a regisztrációt visszavonni. Ezáltal megszűnik a platform ajánlatainak igénybevételére szóló jogosultság.
Ettől függetlenül XXX különösen akkor mondja fel a szerződést és vonja vissza a regisztrációt, ha a bejelentkezéskor hamis adatokat adtak meg, a regisztráció feltételei hiányoznak, ezen ÁÜF rendelkezéseit és az 1. pont alatt felsorolt feltételeket megsértik, vagy komolyan veendő utalások jelentkeznek jogellenes cselekedetek végzésére.
A regisztráció közlése a felhasználóval megfelelő visszaigazoló oldalon, a regisztráció felmondása írásban, faxon vagy elektronikus levélben (E-mail) történik.
6.2 A felhasználónak joga van a használati szerződést bármikor az indokok megadása nélkül felmondani. Felmondás esetén a nyilatkozat beérkezése után XXX visszavonja a regisztrációt. A felmondást írásban XXX-nek vagy E-mailben a XXX@xxx.xx címre kell küldeni.

7. Egyéni jelszó
A regisztrációval minden felhasználó egyéni jelszót kap. A felhasználó a jelszót nem adhatja át harmadik félnek, és gondosan meg kell őriznie a visszaélések elkerülése érdekében.
A felhasználó köteles XXX-t haladéktalanul értesíteni, ha a jelszó elveszett, vagy tudomására jut, hogy általa nem felhatalmazott harmadik fél a jelszóról tudomást szerzett. Amennyiben a felhasználó nem tudja bizonyítani, hogy egy harmadik fél az XXX-hez való hozzáférést az egyetértése nélkül használta, akkor a hozzáférésen keresztül megadott összes nyilatkozat (pl. megrendelések) a felhasználó számlájára íródnak. A felhasználó felel harmadik fél minden visszaéléséért, amennyiben nem bizonyítja, hogy ezért nem terheli semmilyen felelősség.

8. Adatgyűjtés, adatvédelem, jótállás korlátozása XXX a felhasználónak a regisztráció és szolgáltatások használata során gyűjtött, feldolgozott és tárolt adatait csak az XXX-en és a vele XXX szerint kapcsolatban álló vállalatokon belül használja, és harmadik félnek nem adja tovább, amennyiben erre nézve nem áll fenn törvényileg vagy hatóságilag elrendelt kötelezettség, vagy a továbbadás nem bizonyítási célokra szükséges.
Az XXX vagy a felhasználó általi felmondás esetén a felhasználó regisztrációja visszavonásra kerül, és az összes róla tárolt adatokat a felmondás XXX-nál történt beérkezése után egy hónapon belül törlik, kivéve, ha a tárolása nem a fennálló jogviszonyok teljesítéséhez és lebonyolításához, vagy bizonyítási célokra szükséges. XXX nem garantálja az adatok biztonságát (chaten keresztüli közlések, off-line közlések, stb.).

9. A platform ajánlatainak módosítása vagy megszüntetése
A felhasználónak nincs jogosultsága az ajánlati szolgáltatások teljesítésére. XXX fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatokat és a platform URL-jét tetszése szerint bármikor és az indokok megadása nélkül megváltoztassa vagy teljesen megszüntesse. Ebből a felhasználónak semmilyen igénye nem keletkezik XXX-szel szemben, kivéve, ha ez a Külön feltételekben nincs kifejezetten másképp megadva.

10. XXX felelőssége
XXX korlátlanul felel szándékosság vagy durva gondatlanság esetén.
Egyszerű gondatlanság esetén XXX csak akkor felel, ha a törvényes képviselők vagy beosztottak olyan kötelezettségeket sértettek, amelyek a szerződés céljának eléréséhez különös jelentőséggel bírnak (kardinális kötelezettségek). Ebben az esetben a felelősség az előre látható károk mértékére van korlátozva.
A felelősség fenti korlátozása nem érvényes a német termékfelelősségi törvény (Produkthaftungsgesetz) alapján keletkező igényekre és az emberi életet, emberi testet vagy az egészséget ért sérelmek esetén.
Amennyiben XXX felelőssége ki van zárva vagy korlátozott, ez érvényes a stern.de törvényes képviselői és beosztottjai személyes felelősségére is.

11. Felhasználási jogok biztosítása
11.1 Amennyiben egy felhasználó a platformra szerzői jogokkal vagy egyéb jogokkal védett cikket/hozzászólást (különösen szövegek és /vagy fotók) tesz fel és publikál, pl. fotók, profilbejegyzések vagy hozzászólások fórumokban, csoportokban, értékelések vagy kommentárok, akkor XXX számára térítésmentesen biztosítja a jogot, hogy a cikket/hozzászólást tetszőlegesen gyakran és időben és térben korlátlanul a platformon, valamennyi XXX által működtetett szolgáltatásban (pl. XXX, nyomtatott GEO-magazinok, mobiltelefonon, televízióban, más médiaformában) megjelentesse, nyilvánosan hozzáférhetővé tegye, terjessze és harmadik fél általi lehívás céljára elérhetővé tegye. Ez a jog érvényes linkeken és más weboldalakon (pl. RSS-feed, keresőmotor bejegyzések) történő alkalmazás számára is. Ez a jog továbbá magában foglalja a cikkek/hozzászólások szerkesztői feldolgozását a szerzői személyiségi jogok megőrzése mellett, valamint – szövegek esetén – adott esetben más felhasználók általi kiegészítést vagy egyéb feldolgozást a közösen, az úgy nevezett Wiki-elv alapján készített és átdolgozott szövegek keretében.
A felhasználás abban az időpontban ér véget, amikor a felhasználó a teljes cikket/hozzászólást a platformról teljes egészében eltávolítja, az olyan alkalmazások kivételével, amelyek felhasználása már az eltávolítás előtt megkezdődött (pl. felhasználás nyomtatott magazinokban), vagy amelyekre a GEO nem rendelkezik közvetlen hozzáféréssel ( pl. idegen oldalakra mutató linkek). Az olyan cikkeket/hozzászólásokat, amelyeket több felhasználó a Wiki-elv alapján közösen készített vagy szerkesztett, ill. készíthet vagy szerkeszthet (pl. általános információk tippekben, összefoglalások), valamint a hozzászólásokat általános témákhoz (fórumok), vagy más tagok bejegyzéseit (értékelések, kommentárok, vendégkönyvek) ezzel szemben a közzététel után nem lehet törölni. A jogok átruházása időben korlátlanul történik.
Reklámcélokra történő felhasználásra (különösen hirdetések keretében) csak a mindenkori szerzővel történt egyeztetés és annak engedélye után kerül sor. Ezek a külön biztosított jogok a használati szerződés felmondása után is tartósan az XXX-nél és a nevezett vállalatoknál maradnak.
11.2 A felhasználó a cikkének/hozzászólásának felrakásával garantálja, hogy az ezáltal biztosított jogokkal rendelkezhet, és még másként nem rendelkezett róla.
11.3 A felhasználó mentesíti XXX-t harmadik fél jogos igényei alól, amelyeket XXX és XXX-szel XXX szerint kapcsolt vállalatok, azok törvényes képviselői és/vagy beosztottjai ellen a 11.1 pontban biztosított jogok használata alapján érvényesítenek. A felhasználó átvállalja a jogvédelem ezáltal XXX-nél, törvényes képviselőinél és/vagy beosztottjainál keletkező bírósági és bíróságon kívüli költségeit.

12. XXX nem köteles ellenőrizni a felhasználó cikkeit/hozzászólásait, a felhasználó felelőssége az általa szállított tartalmakért / rendelkezésre bocsátott anyagokért
12.1 XXX nem köteles a felhasználó cikkeinek/hozzászólásainak helyességét, teljességét és jogszerűségét, különösen a közösségi területen, ellenőrizni.
12.2 A felhasználó felel azért, hogy a platform igénybevételével feltöltött, tárolt, terjesztett, nyilvánosan hozzáférhetővé tett, bemutatott és közzétett tartalmak, és ha abban más oldalakra történő utalások találhatók, akkor azon oldalak tartalma nem sértik
- a törvényes előírásokat és/vagy
- harmadik fél jogait, és/vagy
- a bírósági vagy hatósági tilalmakat és /vagy
- az Internet illemszabályait és magatartási szabályait (netikett, chatikett), és/vagy
- a jó erkölcsöt
A felhasználó különösen nem tölthet fel, tárolhat, terjeszthet, mutathat be, tehet nyilvánosan hozzáférhetővé, tehet közzé olyan tartalmakat, illetve nem utalhat az XXX szolgáltatásai segítségével olyan tartalmakra, amelyek
- személyiségi jogokat és/vagy harmadik fél oltalmi jogait sérthetik vagy korlátozhatják, és/vagy
- rágalmazónak vagy üzleti érdeket sértőnek, és/vagy
- obszcénnak, sértőnek, gyalázónak, megbotránkoztatónak, erőszakot dicsőítőnek, pornográfnak, zaklatónak, kiskorúak számára nem alkalmasnak, rasszistának, néplázítónak, szélsőjobboldalinak, vagy másként elutasítandónak tekinthetők, és/vagy
- vírusokat, az ellenőrzött hozzáférésű szolgáltatásokról szóló törvény (Zugangskontrolldienstegesetz) értelmében megkerülő eszközöket vagy kéretlen küldeményeket (úgynevezett „spam“) tartalmaznak vagy képviselnek és/vagy
- lánclevélben, piramisjátékokban, ingyenes akciókban való részvételre szólítanak fel és/vagy kereskedelmi vagy egyéb reklámcélokat szolgálnak.
A fentiek érvényesek egyebek közt az úti beszámolókra, tippekre, fórumbejegyzésekre, kommentárokra, hozzászólásokra és fotókra is.

13. Cikkek/hozzászólások törlése
XXX és rendszergazdái jogosultak bármikor egyedüli tetszésük szerint a felhasználók egyes cikkeit/hozzászólásait vagy azok részeit törölni. A fenti jogtól függetlenül XXX eltávolítja azokat a tartalmakat, amelyek megsértik a 12.2 pontot. Ezen norma értelmében tartalomnak minősülnek a szoftverek és egyéb adatállományok és utalások más tartalmakra. A felhasználó azonban nem követelhet ilyen intézkedést, harmadik fél anyagait tekintve sem. XXX általában tájékoztatja a felhasználót az anyagainak törléséről. A résztvevő nem követelheti a tájékoztatást.

14. Záró rendelkezések
XXX a felhasználót e-mailben tájékoztatja. A felhasználó kijelenti, hogy egyetért azzal, hogy XXX a platform bármilyen jellegű átalakításról e-mailben tájékoztathatja őt.
Amennyiben nyilatkozatok és jogügyletek számára a dátumnak és/vagy az óraidőnek jelentősége van, akkor az XXX szervere által jelzett dátum és óraidő a mértékadó.
Ha ezen ÁÜF egy rendelkezése nem hatályos vagy hatályát veszti, az a többi rendelkezés hatályát nem érinti. A nem hatályos rendelkezés helyére olyan hatályos szabályozásnak kell lépnie, amely a hatályát vesztett rendelkezés gazdasági céljához a legközelebb esik.
XXX jogosult az összes szolgáltatás teljesítését bármikor harmadik félre részben vagy egészben átruházni. XXX és a felhasználók közötti összes szerződésre a Német Szövetségi Köztársaság joga alkalmazandó az ENSZ vételi jogának (UN-Kaufrecht) kizárása mellett.
Azon felhasználók számára, akik kereskedők, a szerződő felek az XXX-i bíróság illetékességében állapodnak meg. Ez az illetékesség vonatkozik a nem kereskedőkre is, amennyiben abban a német polgári perrendtartás és a választott bíróságról és végrehajtásról szóló európai egyezmény (EuGVü) szerint meg lehet állapodni.
GEO International